Intel d.o.o.

Usluge

1. Porezno savjetovanje
 • - porezno strukturiranje i planiranje
 • - porezne prijave i vođenje poslovnih knjiga
 • - porezna administracija i izvještavanje
 • - porezni efekti pri spajanju, razdvajanju, zatvaranju tvrtki
 • - ostale porezne usluge
2. Financijsko savjetovanje
 • - analiza tržišta
 • - detaljna analiza konkurentskih tvrtki
 • - izrada poslovnih planova i investicijskih studija isplativosti
 • - benchmarking
 • - strateško financijsko planiranje
 • - financiranje, restrukturiranje i refinanciranje obaveza
 • - dubinsko snimanje
 • - procjene vrijednosti tvrtki i transakcija
 • - udruživanja i preuzimanja
 • - privatizacije
 • - ostale financijske usluge
3. Pravno savjetovanje
 • - osim pravnika unutar tvrtke, Intel ima partnerske odnose s najpoznatijim hrvatskim odvjetničkim kućama koje pokrivaju sva područja prava
4. IT tehnologije
 • - analiza postojećeg stanja informatizacije
 • - izrada poslovnih planova i investicijskih studija isplativosti
 • - analiza informatičke sigurnosti
 • - asistencija pri odabiru poslovne tehnologije
 • - procjene postojećih i budućih potreba
 • - optimizacija sustava
 • - ostale IT usluge
5. Upravljanje rizicima
 • - upravljanje tržišnim rizicima
 • - upravljanje operativnim rizicima
 • - verificiranje postojećih poslovnih procesa
 • - analize i testiranje internih kontrola
 • - preustroj poslovnih procesa
 • - ostale usluge upravljanja rizicima
6. Forenzične usluge
 • - istraživanje sumnjivih i spornih transakcija
 • - utvrđivanje eventualnih šteta
 • - izrade upravljačkog nadzora
 • - ostale forenzične usluge

INTEL d.o.o.
Metalčeva 5 (8. kat)
10 000 Zagreb

T.: + 385 1 6102 240
F.: + 385 1 6102 250
E.: intel@intel.hr